Kun yrityksesi haluaa kehittää omaa markkinointiaan tavoitteellisesti, on markkinointisuunnitelma usein onnistuneen viestinnän edellytys. 

Huolella toteutettu suunnitelma auttaa kehittämään yrityksesi brändiä haluttuun suuntaan ja ennen kaikkea luo uudenlaista potentiaalia lisämyynnille. 

VIVID korostaa tuottamissaan markkinointisuunnitelmissa ennen kaikkea sosiaalisen median roolia ja sen tuomia mahdollisuuksia. 

 

Mitä hyötyä markkinointisuunnitelmasta yrityksellesi on?

 

Suunnitelma auttaa sinua ja yritystäsi kohdentamaan olemassa olevat resurssit (esimerkiksi rahan ja työhön käytettävän ajan) oikein. Toteutamme suunnitelmat aina yhteistyössä yrittäjän kanssa. Näin pyrimme selvittämään yrityksen/yrittäjän lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja suunnitelmat. Markkinointisuunnitelma sisältää mm. kattavan selvityksen yrityksesi toimialasta ja asiakaskohderyhmästä sekä toimintaympäristön vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan.  Pohjatutkimuksen avulla  toteutamme sinulle analyysin sekä selkeät askelmerkit yrityksesi markkinoinnin kehittämiseksi. 

 

Mitä kaikkea markkinointisuunnitelma sisältää?

 

Suunnitelman sisällön määrittelee pitkälle yrittäjän toiveet ja tarpeet. Perusrunkona markkinointisuunnitelmalle on ennen kaikkea selvitys 

yrityksen nykytilasta sekä toiveista ja tavoitteista, jotka toimivat tärkeänä pohjana loppuanalyysille. Haluamme selvittää yhdessä yrittäjän kanssa, 

millaista mielikuvaa eli brändiä yrityksestä halutaan välittää ja miten tässä tällä hetkellä onnistutaan. Käymme läpi yrityksen asiakaskohderyhmän ja parhaimmat keinot tavoittaa heidät. Suunnitelma sisältää myös konkreettisia askelmerkkejä ja vinkkejä yrityksen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseksi.

 

Maksaako suunnitelma hirvittävän paljon?

 

Markkinointisuunnitelma ei ole pelkkä tyhjänpäiväinen dokumentti arkistoitavaksi yrityksesi mappi ö:hön. Suunnitelma on ennen kaikkea kartta ja opas yrittäjän matkalla kohti asetettuja tavoitteita. Suunnitelma pyritään toteuttamaan pidemmäksi aikajaksoksi, asiakkaan toiveiden mukaan. Kun yrityksesi saa suunnitelmallisuutta omaan markkinointiinsa ja siihen panostetut rahat menevät oikeaan osoitteeseen eli tavoittavat halutun asiakasryhmän, ovat markkinointisuunnitelmaan tehdyt taloudelliset panostukset marginaalisia sen tuomiin hyötyihin nähden. 

 

Soittele tai laita sähköpostia niin jutellaan lisää yrityksesi tavoitteista ja toiveista markkinoinnin osalta.