ASIAKASLÄHTÖISYYS

Yrityksemme toiminnassa arvioimme ennen kaikkea asiakkaiden edun ja heille tulevan lisäarvon. Se, että asiakas on aina ykkönen hyödyttää  viime kädessä kaikkia osapuolia. Meille on tärkeää, että asiakkaat kokevat tulevansa arvostetuksi ja heidän palvelunsa laadun olevan etusijalla.  

 

Kehitämme jatkuvasti omaa palveluvalikoimaamme vastaamaan ympäristön kysyntään. Asiakastyytyväisyyttä tullaan myös arvioimaan tiiviiseen tahtiin. Jokaiselta asiakasyritykseltä tullaan pyytämään projektin päätyttyä ja myös sen aikana palautetta. 

TAVOITTEELLISUUS

Jokaisella nälkäisellä yrittäjällä pitää olla selkeitä tavoitteita. Siksi tavoitteellisuus on myös tärkeä arvo, joka ohjaa ja viitoittaa yrityksemme tietä, mutta myös ennen kaikkea ilmentyy tekemissämme asiakasprojekteissa.

 

Asiakkaillamme on oikeus saada parasta mahdollista palvelua markkinointinsa ja viestintänsä kehittämiseksi, jotta asiakasyrityksemme tavoitteet voivat käydä toteen. 

 

 

LUOTETTAVUUS

Arvoistamme luotettavuus näkyy kaikilla toimintamme tasoilla. Haluamme olla luotettava yhteistyökumppani asiakasyrityksillemme ja pitää kiinni yhdessä tehdyistä sopimuksista. Tehdäksemme asiantuntevaa työtä ja toteuttaaksemme asiakkaillemme mahdollisimman heidän tarpeitansa vastaavia suunnitelmia markkinoinnin osalta, on meidän voitava käydä asiakkaidemme kanssa luottamuksellisia keskusteluja heidän toimintatavoistaan ja erityisesti tulevaisuuden suunnitelmistaan.

 

Luottamus on kaiken yritystoiminnan kivijalka. Jos pohja ei ole kunnossa, ei sen päälle voi mitään pysyvää rakentaa. Siksi luotettavuus on arvoistamme tärkein.

ROHKEUS

Rohkeus on arvomme, joka näkyy tavassamme toimia, kuin myös asiakkaillemme tarjoamissa palveluissa. Tarjoamme  rohkeita ratkaisuja asiakasyrityksillemme emmekä tyydy aina vain samaan sapluunaan kaikkien asiakkaidemme kanssa. Lähdemme rohkeasti uudenlaisiin asiakasprojekteihin ja kehitämme omaa osaamistamme kaiken aikaa vastaamaan mahdollisimman pitkälle asiakkaidemme tarpeita.